• Minh Gia Lợi
  • Tel: 028 - 38 34 48 49
  • Mobile: 090 304 3199
  • Mobile: 0908 169 431
  • Email:
  • minhgialoiglass@gmail.com

14997009

Trụ sở chính : Số 36/06 Đường Nguyễn Hiền, P4, Q3,Tp.HCM.
Điện Thoại : 028 - 38 34 48 49
Fax : (84) - 28 - 38 32 76 12
Email : minhgialoiglass@gmail.com
Website : www.minhgialoiglass.com